1. Trang chủ
  2. 1. Hướng dẫn đăng nhập MISA Lending
  3. Hướng dẫn đăng nhập nền tảng MISA Lending

Hướng dẫn đăng nhập nền tảng MISA Lending

1. Mục đích

MISA Lending là nền tảng kết nối vay vốn doanh nghiệp, được tích hợp trên một số sản phẩm của MISA.

Để sử dụng dịch vụ của MISA Lending, anh/chị phải đang sử dụng 1 trong 5 sản phẩm: MISA AMIS Kế toán, MISA meInvoice, MISA SME 2023 (R10), MISA ASP Quản lý, MISA ASP Kế toán

2. Hướng dẫn đăng nhập MISA Lending từ AMIS Kế toán

Trường hợp anh/chị đang sử dụng sản phẩm AMIS Kế toán, để thực hiện đăng nhập vào MISA Lending, vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm AMIS Kế toán

Bước 2: Chọn tab Kết nối vay vốn trên màn hình làm việc của AMIS Kế toán

Bước 3: Lúc này, màn hình sẽ hiển thị thông tin các gói vay có trên nền tảng MISA Lending. Khách hàng có thể click vào Xem chi tiết để tham khảo các thông tin về gói vay.

3. Hướng dẫn đăng nhập MISA Lending từ MISA meInvoice

Bước 1: Đăng nhập MISA meInvoice

Bước 2: Chọn tab Kết nối vay vốn trên màn hình làm việc của MISA meInvoice

Bước 3: Màn hỉnh hiển thị thông tin các gói vay phù hợp. Anh/chị bấm vào từng gói vay để xem thông tin chi tiết

4. Hướng dẫn đăng nhập MISA Lending từ phần mềm MISA SME (R10)

Trường hợp anh/chị chưa tải phần mềm SME (R10), vui lòng xem hướng dẫn tại đây

Sau khi hoàn tất việc cài đặt, anh/chị thực hiện theo hướng dẫn sau

Bước 1: Đăng nhập phần mềm MISA SME

Bước 2: Chọn tab Kết nối vay vốn

Bước 3: Anh chị nhấn Truy cập MISA Lending. Màn hình hiển thị thông tin các gói vay phù hợp. Anh/chị bấm vào từng gói vay để xem thông tin chi tiết

5. Hướng dẫn đăng nhập MISA Lending từ phần mềm ASP

  1. Dành cho kế toán dịch vụ

Trường hợp anh/chị đang sử dụng sản phẩm MISA ASP Kế toán, để thực hiện đăng nhập vào MISA Lending, vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm MISA ASP Kế toán

Bước 2: Chọn tab Kết nối Vay vốn trên màn hình làm việc của MISA ASP

Bước 3: Màn hỉnh hiển thị thông tin các gói vay phù hợp. Anh/chị bấm vào từng gói vay để xem thông tin chi tiết

2. Dành cho doanh nghiệp thuê kế toán dịch vụ

Trường hợp anh/chị đang sử dụng sản phẩm MISA ASP Quản lý để thực hiện đăng nhập vào MISA Lending, vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm MISA ASP Quản lý

Bước 2: Chọn tab Kết nối Vay vốn trên màn hình làm việc của MISA ASP

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin các gói vay phù hợp. Anh/chị bấm vào từng gói vay để xem thông tin chi tiết

Cập nhật 17/10/2023

Bài viết này hữu ích chứ?